Menovanie zapisovateľky pre voľby do orgánov samosprávy obce Kravany

Menovanie zapisovateľky pre voľby do orgánov samosprávy obce Kravany