Nové tituly v obecnej knižnici

Nové tituly v obecnej knižnici

Vážení občania, oznamujeme Vám a zároveň Vás pozývame na návštevu knižnice, ktorej knižničný fond bol bohato doplnený novými titulmi v počte 153 ks z dotácie, ktorú poskytol Fond na podporu umenia.