Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu