Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov