VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kravanoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kravanoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kravany

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kravany

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Menovanie zapisovateľky pre voľby do orgánov samosprávy obce Kravany

Menovanie zapisovateľky pre voľby do orgánov samosprávy obce Kravany

Zber separovaného odpadu od 01.08.2018

Zber separovaného odpadu od 01.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Čítaj ďalej
Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017

Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017