Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kravanoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kravanoch

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kravany

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kravany

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany

Menovanie zapisovateľky pre voľby do orgánov samosprávy obce Kravany

Menovanie zapisovateľky pre voľby do orgánov samosprávy obce Kravany

Zber separovaného odpadu od 01.08.2018

Zber separovaného odpadu od 01.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Oznámenie o určení počtu obyvateľov

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Kalendár triedeného odpadu na rok 2018 platný od 01.03.2018

Kalendár triedeného odpadu na rok 2018 platný od 01.03.2018

Pozvánka UPS Kravany

Pozvánka UPS Kravany

Starý zaľúbenec

Starý zaľúbenec

Harmonogram zberu elektroodpadu v obci Kravany

Harmonogram zberu elektroodpadu v obci Kravany

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Čítaj ďalej
Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017

Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017

Cestovný poriadok SAD platný od 11.12.2016

Cestovný poriadok SAD platný od 11.12.2016