Výkup papiera

Výkup papiera

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Hviezdicový výstup na Kozí kameň

Hviezdicový výstup na Kozí kameň

Kalendár triedeného odpadu na rok 2018 platný od 01.03.2018

Kalendár triedeného odpadu na rok 2018 platný od 01.03.2018

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Pozvánka UPS Kravany

Pozvánka UPS Kravany

Starý zaľúbenec

Starý zaľúbenec

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Čítaj ďalej
Harmonogram zberu elektroodpadu v obci Kravany

Harmonogram zberu elektroodpadu v obci Kravany

Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017

Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017

Cestovný poriadok SAD platný od 11.12.2016

Cestovný poriadok SAD platný od 11.12.2016