14. ročník Folklórnej soboty 21.07.2018

14. ročník Folklórnej soboty 21.07.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča

"KUBO v Tatrách"

Verejná vyhláška - Obec Spišské Bystré

Verejná vyhláška - Obec Spišské Bystré

Verejná vyhláška - Ing. Dominika Liptáková s manželom

Verejná vyhláška - Ing. Dominika Liptáková s manželom

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa.

Kosenie pod Tatrami

Kosenie pod Tatrami

Deň obce Hranovnica

Deň obce Hranovnica

Gulášová sobota 2018

Gulášová sobota 2018

Výkup papiera

Výkup papiera

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Hviezdicový výstup na Kozí kameň

Hviezdicový výstup na Kozí kameň

Kalendár triedeného odpadu na rok 2018 platný od 01.03.2018

Kalendár triedeného odpadu na rok 2018 platný od 01.03.2018

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Kravany, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Pozvánka UPS Kravany

Pozvánka UPS Kravany

Starý zaľúbenec

Starý zaľúbenec

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020

Čítaj ďalej
Harmonogram zberu elektroodpadu v obci Kravany

Harmonogram zberu elektroodpadu v obci Kravany

Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017

Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017

Cestovný poriadok SAD platný od 11.12.2016

Cestovný poriadok SAD platný od 11.12.2016