Kalendár triedeného odpadu na rok 2018

Stiahnuť

Cestovný poriadok SAD platný od 10.12.2017

Stiahnuť

Cestovný poriadok BEAS platný od 01.01.2017

Stiahnuť

Kalendár Brantner 2017

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Kravany na rok 2017

Stiahnuť

Cestovný poriadok SAD platný od 11.12.2016

Cestovný poriadok

Stiahnuť

Zmenený cestovný poriadok Poprad - Liptovská Teplička od 01.07.2016 do 10.12.2016

Cestovný poriadok od 01.07.2016 do 10.12.2016

Stiahnuť

Výrub drevín

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce.

Stiahnuť

Kalendár Brantner

Kalendár triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach Kravany, Vikartovce a Spišské Bystré na rok 2016.

Stiahnuť

Žiadosť na odstránenie stavby

Žiadosť na odstránenie stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

Stiahnuť

Žiadosť o vydanie súpisného čísla

Tlačivo žiadosti o vydanie súpisného čísla

Stiahnuť

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o stavebné povolenie podľa § 58 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z.

Stiahnuť

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie drobnej stavby podľa § 57 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 vyhl. č. 453/2000 Z.z.

Stiahnuť